Workshop co-creatie bewoners Reitdiephaven!

Samen met bewoners van de wijk Reitdiep zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken voor nieuwbouw op de festivallocatie in de wijk. Middels verschillende posters worden wensen en voorkeuren geïnventariseerd. Als bureau hopen we dat de bewoners over enige tijd hun input terug zien in het ontwerp.