Woningbouw in Oosterhesselen: ‘Het grootste project in dit dorp in twintig jaar’

De restanten van conferentieoord De Klencke in Oosterhesselen, hier komt de nieuwe wijk Klenckerveld
© RTV Drenthe / Wouter van Dijk

Oosterhesselen staat aan de vooravond van het grootste nieuwbouwproject van de afgelopen twintig jaar. Na de zomervakantie verwacht ontwikkelaar Jaap ten Hoor te kunnen beginnen met woningbouwproject Klenckerveld. Op de plek van een voormalig conferentieoord komen zestig nieuwe koopwoningen.Dat meldt de ontwikkelaar, die nu naar eigen zeggen overeenstemming heeft bereikt met de gemeente Coevorden over de kavelindeling van de nieuwe wijk. Klenckerveld wordt gerealiseerd op een terrein van ongeveer 5 hectare groot aan het Witte Zand. Nu staan hier nog de vervallen bouwwerken van het voormalige conferentieoord De Klencke. De nieuwe wijk is straks bereikbaar via het Witte Zand en de Grevenbergseweg.

Wijk wordt in twee fases ontwikkeld

“Nu de gemeente akkoord is met ons inrichtingsplan, werken we de plannen verder uit. De verwachting is dat de gemeenteraad van Coevorden in de loop van het voorjaar de definitieve klap geeft, zodat we rond de zomervakantie met de voorbereidende werkzaamheden en de sloop van de oude gebouwen kunnen starten”, zegt Ten Hoor. Hij verwacht de nieuwe wijk voor Oosterhesselen in twee fases te ontwikkelen. “Simpelweg omdat het toevoegen van zestig woningen in één keer voor dit dorp te veel is.”

De restanten van conferentieoord De Klencke in Oosterhesselen
© RTV Drenthe / Wouter van Dijk

Het plan voor de nieuwe wijk ligt er al een paar jaar. In 2020 gaf de ontwikkelaar het startsein, door samen met Plaatselijk Belang Oosterhesselen tijdens een informatiemiddag de belangstelling te peilen.De belangenvereniging werkte toen al aan een enquête om die interesse in kaart te brengen. “Gedurende het traject heb ik continu met de belangenvereniging gepolst of we op de goede weg zitten. Want niemand zit erop te wachten dat we straks de verkeerde soort woningen toevoegen aan het dorp.”

Wijk voor starters, gezinnen en senioren

Klenckerveld wordt een gemengde wijk met koopwoningen in uiteenlopende prijsklassen, vervolgt de ontwikkelaar. “Er komen onder meer rijwoningen, twee-onder-éénkappers en vrijstaande woningen, met prijzen globaal tussen de 260.000 en 650.000 euro. We richten ons hiermee op starters, gezinnen en senioren.”Huurwoningen komen er niet. “In eerste instantie kwam dat wel ter sprake, maar we begrepen dat er vanuit de woningcorporatie geen behoefte was aan nieuwe woningen.”Nieuw voor het dorp, maar volgens de ontwikkelaar eigenlijk ook voor de hele regio, is de extra aandacht voor natuur in dit project. “Waarbij we ons hebben laten inspireren door het nieuwbouwproject Kerkebosch in Zeist. We zijn daar recent ook, samen met leden van Plaatselijk Belang, een kijkje wezen nemen.”

De restanten van conferentieoord De Klencke in Oosterhesselen
© RTV Drenthe / Wouter van Dijk

Die aandacht voor natuur vertaalt zich in de nieuwe wijk in onder meer extra ruimte voor groen rondom de kavels. Op die manier moet de wijk een soort landelijke, boerderijachtige uitstraling krijgen. “Maar we gaan bijvoorbeeld als ontwikkelaar ook hagen aanplanten als erfafscheiding tussen de verschillende huizen. Zo voorkomen we dat mensen allerlei schuttingen of muurtjes gaan bouwen.”Het bestraten van voortuinen is in Klenckerveld niet toegestaan. “Ook daarin gaan we een stap verder. Het is in deze tijd van klimaatverandering niet verstandig om tuinen vol te leggen met verharding. We bieden daarvoor waterdoorlatende alternatieven aan, zodat we in de wijk straks zo min mogelijk verstening zien. Dat groene karakter past ook goed bij het naastgelegen natuurgebied De Klencke.”

Vertraging door vleermuizen, bomen en woningbehoefte

Het nieuwbouwplan heeft de afgelopen tijd meerdere keren vertraging opgelopen. Zo waren er onder meer extra onderzoeken nodig vanwege de aanwezigheid van vleermuizen, moest het bomenbestand geïnventariseerd worden en wilde de gemeente vooraf weten of er wel voldoende belangstelling zou zijn voor de extra woningen.Ten Hoor: “Inmiddels weten we dat die belangstelling er meer dan voldoende is. Op dit moment hebben zich bij ons al tachtig geïnteresseerden aangemeld.”Dat zijn niet alleen inwoners van Oosterhesselen of de directe omgeving. “We zullen er rekening mee moeten houden dat zo’n beetje de helft van alle huizen verkocht zal worden aan lokale woningzoekenden, de andere helft zal van buiten komen. Bij de toewijzing zullen we belangstellenden uit de eigen regio in eerste instantie een kans bieden, voordat woningen op Funda gaan.”Wat betreft de vleermuizen, zegt Ten Hoor: “Die hebben we inmiddels in kaart gebracht en daar houden we met nestkastjes rekening mee. In de groene wijk kunnen dit soort kastjes straks ook terugkeren bij de huizen.”

Eerder plan voor asielzoekerscentrum

Op de plek van de nieuwe wijk lag eerder een ander plan, toen in 2012 het conferentieoord leeg kwam te staan. In 2015 kwam de plek in beeld als mogelijke locatie voor een nieuw asielzoekerscentrum. Vanwege verzet uit de omgeving, ging dat plan in 2017 definitief van tafel.Sindsdien staan de oude verwaarloosde gebouwen op het terrein leeg. Het terrein is met hekken afgezet, desalniettemin is er al jaren sprake van vandalisme.

De restanten van conferentieoord De Klencke in Oosterhesselen. Hier komt de nieuwe wijk Klenckerveld
© RTV Drenthe / Wouter van Dijk

Bron: RTV Drenthe