Disclaimer

Atelier voor Architectuur en Stedebouw AAS BV verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van aangevraagde informatie zal de ontvanger deze controleren op bestandsgegevens en virussen.

Atelier voor Architectuur en Stedebouw AAS BV draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de van toepassing zijnde tekeneigenschappen behorende digitale attributen. Het risico voor de verzending berust bij de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Het auteursrecht op de informatie berust bij Atelier voor Architectuur en Stedebouw AAS BV. De gegevens mogen niet worden doorgeleverd aan derden. 

Privacy en cookie statement

AAS Groningen B.V., gevestigd aan Boterdiep 63 9712 LK Groningen, online te vinden op www.aasgroningen.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonlijke data

We vinden het beschermen van je gegevens belangrijk en gebruiken of delen deze met niemand voor commerciƫle doeleinden. AAS Groningen B.V verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

AAS Groningen B.V verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Hoe verzamelen we je gegevens?

Waarom verzamelen we je gegevens?

Wij zullen alleen gegevens verzamelen wanneer dit nodig is of wanneer je toestemming hiervoor geeft. We verzamelen en bewaren je gegevens om de volgende redenen:

Cookies

AAS Groningen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AAS Groningen B.V.. Je kunt een verzoek sturen naar info@aasgroningen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AAS Groningen B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@aasgroningen.nl.