Disclaimer

Atelier voor Architectuur en Stedebouw AAS BV verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van aangevraagde informatie zal de ontvanger deze controleren op bestandsgegevens en virussen.

Atelier voor Architectuur en Stedebouw AAS BV draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de van toepassing zijnde tekeneigenschappen behorende digitale attributen. Het risico voor de verzending berust bij de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Het auteursrecht op de informatie berust bij Atelier voor Architectuur en Stedebouw AAS BV. De gegevens mogen niet worden doorgeleverd aan derden.