DEMONTABEL INFORMATIECENTRUM STATIONSGEBIED GRONINGEN

Heb je wel eens gedacht aan een romneyloods als duurzame oplossing?

Het stationsgebied in Groningen ondergaat grote veranderingen. Om de stad te laten zien wat er allemaal gebeurt, krijgt het stationsgebied een tijdelijk informatiecentrum. Van belang voor deze opgave is de mogelijkheid om het informatiecentrum in de toekomst te kunnen verplaatsen, wanneer op de huidige plek gebouwd gaat worden. Dit vraagt om een demontabel en transportabel ontwerp. Voor deze opgave is daarom bewust gekozen voor een romneyloods, die middels enkele ingrepen eigen wordt gemaakt. Dit systeem is een bekende en betaalbare loods constructie wat wordt gekenmerkt door de halfronde, gebogen vorm. Dit eenvoudige principe is demontabel en transportabel. Ook de kantoorruimten in de loods worden zo uitgevoerd dat ze getransporteerd kunnen worden. De constructie levert door de fijne hoogte een prachtige tentoonstellingsruimte op.

Het informatiecentrum vervult een veelzijdige rol, zoals het informeren en inspireren van belangstellenden over het gebied. Het dient als startpunt voor rondleidingen, biedt een werkplek voor degenen die dagelijks aan het stationsgebied werken en organiseert initiatieven uit de buurt. In de zomer van 2023 zal de oplevering plaatsvinden.