Thema-avond: Hoger bouwen in Groningen

Een groep jonge architecten heeft zich verzameld onder de naam “Nader te bepalen“. Deze groep ontstond tijdens de coronapandemie, toen er een groeiende behoefte ontstond aan een netwerk, gezamenlijke bezoeken aan architectuurgerelateerde activiteiten in de stad en het zelf aankaarten van thema’s middels discussieavonden. De groep bestaat uit architecten die enkele jaren geleden hun titel hebben behaald en een aantal jaren werkzaam zijn in het vak.

De volgende vragen zijn voorgelegd aan professionals in het vak: Wat is de identiteit van Groningen en wat voor stad wil Groningen zijn? Welke strategie voor hoger bouwen in de toekomst sluit hierop aan?

Op uitnodiging gingen we met stedenbouwkundige Ruben Wiersma en architect Aron van Delft in gesprek over het thema “hoger bouwen in Groningen”. Op dit moment is er sprake van een versnippering van de hoogbouw over de stad. Wat is de visie op de positie van hoogbouw in de toekomst? Wat betekent hoogbouw voor het imago van de stad? Waar staat de stad Groningen voor? Welke doelgroepen willen we bereiken? Hoe sluit hoger bouwen aan bij de omgeving middels verschillende schaalniveaus? Een belangrijk aandachtspunt is het ontwerp voor de aansluiting van de hoogbouw met het maaiveld. Wat is het programma van de plint? Bij het ontwerp van hoogbouw is een goed programma in de plint belangrijk, waarbij ook in de avond sociale controle en levendigheid cruciaal zijn.