UPDATE: DEMONTABEL INFORMATIECENTRUM STATIONSGEBIED GRONINGEN

De kantoorruimten in het informatiecentrum zijn inmiddels gerealiseerd. Deze ruimten zijn zo uitgevoerd dat ze in hun geheel getransporteerd kunnen worden. Op dit moment worden de installaties geplaatst. Verder wordt het ontwerp van de kantoorinrichting verzorgd door studenten van het Alfa-college.