Het bureau

AAS initieert, ontwerpt en werkt projecten uit op het gebied van gebiedsontwikkeling, utilitaire werken, woningbouw, interieur, landschaps- en stedenbouwkunde. Dat doen we al sinds 1986 met een breed multidisciplinair team. In elke projectfase – van idee, onderzoek tot en met oplevering – kunnen wij een rol spelen. In ons werk ligt de focus op de gebruiker en op duurzaamheid, in alle facetten. Dus niet alleen wat betreft milieubelasting, maar ook om bijvoorbeeld toekomstbestendigheid. We zijn proactief: zijn ideeën nog niet helder? Wij maken ze concreet en toetsen ze op haalbaarheid. Een werkruimte zegt veel over iemands werkwijze. Dat geldt ook voor ons. Wij werken in drie&zestig: een laagdrempelig atelier waarin we onderdak bieden aan vrijwel alle disciplines binnen de bouwkunde en architectuur, en daarbuiten. Ideeën, inspiratie en expertise worden hier voortdurend gedeeld. Voor elk plan kunnen we daardoor het juiste team samenstellen.

Initiëren

Veel bouwprojecten stranden al in de startfase – hoe goed het idee ook is. Wij zijn er ook voor mensen of partijen met dromen, ambities en ideeën die hun plannen willen concretiseren. We toetsen de haalbaarheid en weten welke volgende stap gezet moet worden. Soms is dat een kostencalculatie, soms bijvoorbeeld een stedenbouwkundig of landschappelijk onderzoek. Het kan ook zijn dat draagvlak gecreëerd moet worden in de omgeving of bij beslissers. Of dat partijen elkaar moeten vinden. Juist daarin is AAS sterk. We hebben een breed netwerk en een proactieve, open houding. Daardoor lukt het ons verbindingen te leggen en partijen te laten samenwerken. Ook bij complexe, vernieuwende of ambitieuze projecten zorgen wij voor een soepel proces.

Ontwerpen

AAS ontwerpt mooie, heldere, gebruiksvriendelijke, duurzame en energiezuinige woningen, kantoren, scholen en andere gebouwen. We werken altijd vanuit een realistisch concept en zorgen dat het gebouw past in de omgeving en bij het gebruiksdoel. Materiaal, (dag)licht, akoestiek, binnenklimaat, indeling: deze en alle andere aspecten smeden we tot een samenhangend geheel. Ons doel is een gebouw waarin mensen elk seizoen en elk moment van de dag graag verblijven of werken. En we denken ook vooruit: onze gebouwen zijn bedacht op bijvoorbeeld nieuwe energiesystemen of andere gebruiksdoelen, en ze vereisen minimale onderhoud. Ook met een minimaal budget kunnen wij kwalitatief hoogwaardige gebouwen realiseren. Dit lukt bijvoorbeeld door innovatieve en onderhoudsvrije materialen te gebruiken, meerdere functies te combineren en vooral door het ontwerpproces zo efficiënt mogelijk aan te pakken volgens het BIM-proces. We zorgen voor een realistische 3D-weergave van het gebouw en alle ruimtes. Het gevolg van aanpassingen wordt direct zichtbaar en toekomstige gebruikers kunnen zich zo een goed beeld vormen van het gebouw.

Uitwerken

Een ontwerp kan alleen uitgevoerd worden zodra het tot in detail is uitgewerkt. Ook daarin kan AAS een rol spelen. Onze 3D bouwtekeningen brengen alle onderdelen en materialen per ontwerpfase in beeld. Wij werken volgens de BIM-methode: Building Information Modeling. Deze aanpak laat architect, constructeur, installateur en andere betrokkenen geïntegreerd samenwerken vanuit één samengesteld 3D prototype van het gebouw. Iedere discipline beheert in dit prototype zijn eigen elementen en werkt deze verder uit. Deze integrale aanpak brengt eventuele conflicten vooraf aan het licht. Daardoor vermindert de kans op fouten, stagnaties en meerkosten tijdens de uitvoering. Het uitwerken volgens de BIM-methode doen we voor onze eigen projecten, maar ook in opdracht van bijvoorbeeld overheid, ontwikkelaars, bouwcombinaties en andere architecten.

Team

Henk Scholten

algemeen directeur | senior architect

hjscholten@aasgroningen.nl

Aron van Delft

senior architect | directie

avandelft@aasgroningen.nl

Ronald Brunsting

proces en strategie | directie

rbrunsting@aasgroningen.nl

Jacquelien van Dijk

financiële administratie | front office

jvandijk@aasgroningen.nl

Maaike Wedzinga

front office

mwedzinga@aasgroningen.nl

Mark-Jan de Blok

senior architect

mjbdeblok@aasgroningen.nl

Dennis Hofstee

architect

dhofstee@aasgroningen.nl

Lenka Škapová

architect i.o.

lskapova@aasgroningen.nl

Michella van Dijken

ontwerper | interieur ontwerper

imvandijken@aasgroningen.nl

Peterjan Kleiker

technisch ontwerper

pjkleiker@aasgroningen.nl

Judith Stegeman

architect

jstegeman@aasgroningen.nl

Stephan Koops

projectleider | BIM coördinator

skoops@aasgroningen.nl

Remco Vos

projectleider | BIM coördinator

rmvos@aasgroningen.nl

Ton van Vilsteren

architect

tvanvilsteren@aasgroningen.nl

Tineke Otten

Keikkunst

Rutger Schrik

technisch ontwerper

rschrik@aasgroningen.nl

Marcio Thomasi da Silva

architect | stedenbouwkundig ontwerper

mthomasi@aasgroningen.nl

Stefan Wolters

technisch ontwerper

swolters@aasgroningen.nl

Annelot Jager

stagiair

ajjager@aasgroningen.nl

Max ter Waarbeek

stagiair

mtwaarbeek@aasgroningen.nl