Renovatie Kornoeljeflat Groningen in volle gang!

In onderstaande film wordt het proces en de bouwtechniek van het vergroten en upgraden van het bestaande gebouw verder toegelicht.