Staalconstructie en eerste gevelelementen geplaatst bij Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen.