AAS aan de stamtafel bij Let’s Gro op de Grote Markt

Let’s Gro in de tent op de Grote Markt, georganiseerd door EPI Kenniscentrum, opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig bouwen.

AAS Groningen aan de stamtafel met Woongroep Warenland, Centrum Veilig Wonen, Hanzehogeschool, New Energy Coalition, Rijksbouwmeester, Gemeente Loppersum, BuildinG en Libau.

Een klaagmuur onder leiding van AAS Groningen, waar bezoekers hun hart kunnen luchten over hun ervaringen met de aardbevingsproblematiek en een boodschap kunnen achterlaten in de muur.

En een rollenspel in samenwerking met Nathalie Beekman. Hoe voel jij je als betrokkene binnen het aardbevingsgebied en waar sta jij binnen het spanningsveld? Onder leiding van een kunstenaar krijgen de diverse spelers een plekje in het gebied om te kijken waar ze staan ten opzichte van elkaar.