Het Heymansgebouw aan de Grote Kruisstraat krijgt een nieuwe aanbouw!

Het Heymansgebouw aan de Grote Kruisstraat krijgt een nieuwe aanbouw! De huidige studieplekken en het restaurant in de oude aanbouw worden komende zomer gesloopt. Hiervoor is een nieuw ontwerp gemaakt waar een relatie met de prachtige hortustuin wordt gemaakt. Het nieuwe gebouw wringt zich door de bestaande constructie van de Heymansvleugel heen waardoor je zitplekken en stilteplekken creëert die de verbinding maken met de plantenrijke omgeving. klik hier voor meer informatie over het project. En hier voor een artikel op de site van de Rijksuniversiteit.