Bouw Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen gestart!

klik hier voor het bericht van de RUG.