AAS aanwezig bij Symposium ProGETonE!

Afgelopen vrijdag was AAS aanwezig bij Symposium ProGETonE! Verschillende projecten van AAS, waarin aardbevingsbestendig- icm. energieneutraal bouwen van bestaande woning voorraad in het aardbevingsgebied de revue passeerden.