Woningbouw Friesestraatweg 175, Groningen

AAS Ontwerpt AAS Werkt uit wonen in ontwikkeling

PROJECT
Het Reitdiep biedt een bijzondere kwaliteit voor het wonen. Het zorgt voor interessante vergezichten en voor een recreatieve kwaliteit. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling zal zijn dat het Reitdiep weer toegankelijk is vanaf de Friesestraatweg zijde. In de ontwikkeling wordt de kans geboden om een doorgaande openbare route langs het Reitdiep te realiseren. Door de verschillende bouwdelen verschillende hoogtes te geven ontstaat er een interessante compositie. Tevens ontstaat er door de lagere delen een vorm van transparantie in het plan. Dit versterkt de verbinding tussen de beide wijken Paddepoel en Vinkhuizen. Er ontstaat geen grote massa die een letterlijke barrière creëert tussen de twee wijken. Middels een fysieke route over het dek hopen we in het dagelijks gebruik deze verbinding ervaarbaar te maken voor de gebruikers.

Qua uitstraling is er gekeken naar de rijke historie van de plek. Er wordt middels verschillende onderdelen gerefereerd aan de oude industrie. Een belangrijk element is de route tussen de Friesestraatweg en het Reitdiep over het dek. Het dek wordt ingericht met beplanting en een doorlopend zitelement om er een interessant gebied van te maken voor zowel bewoners als passant.

De appartementen zijn circa 50m2 tot 80m2 groot. Deze woningen zijn ingericht voor de doelgroep 1 en 2-persoonshuishoudens. Het plan bevat een parkeervoorziening voor bewoners. Hierin komen meerdere elektrische deel-auto’s te staan die gebruikt kunnen worden door de bewoners.

ADRES
Friesestraatweg 175, Groningen

OPDRACHTGEVER
Jaho Groningen B.V.

AANNEMER
Geveke Bouw en ontwikkeling

CONSTRUCTEUR
ABT Wassenaar

ADVISEUR
bouwfysisch/ installatieadviseur: VM Consultancy
brandveiligheidsadviseur: ABT Wassenaar
geluidsadviseur: Westra Milieuadvies
grondadviseur: Ortageo
bestemmingsplan: Royal HaskoningDHV

OPPERVLAKTE
13640 m² BVO woongebouw
3650 m² BVO parkeervoorziening

DATA
ontwerp: 2019