Wonen aan de dorpsrand

AAS Ontwerpt AAS Werkt uit drenthe Stedenbouw landschap levensloopbestendige woningen wonen in ontwikkeling

Hoe draagt een inbreiding van het dorp bij aan de kwaliteit van het dorp en het landschap?

Dit woningbouwproject aan de dorpsrand van Borger sluit perfect aan bij de overgang van het dorpslint naar het landschap. De locatie wordt gekenmerkt door drie kwaliteiten; het dorpslint aan de oostzijde, het Kanaal Buinen-Schoonoord aan de zuidzijde en de laan naar de begraafplaats aan de noordzijde. De locatie wordt omringd door prachtige bomen. Deze bestaande bomen worden zoveel mogelijk gehandhaafd.

De kleinschaligheid van de woningen past bij de schaal van het dorp. Het zijn heldere volumes bestaande uit een bouwlaag met kap. De woningen zijn ontworpen als twee- en drie-onder-een-kapwoningen. Er wordt geparkeerd in typische kapschuren, die refereren naar de Drentse erven. Door het toepassen van verschillende nokrichtingen, rooilijnen en materialen ontstaat er een divers plangebied. Gebiedseigen materialen zoals donkergrijs hout, rood metselwerk en rode dakpannen worden gebruikt om aan te sluiten bij het dorpse karakter. De kenmerkende houtwallen van het Drentse landschap worden ingezet als natuurlijke erfafscheidingen in het plan.

Vanuit het dorp is er de wens om levensloopbestendige woningen aan het dorp toe te voegen. Deze inbreidingslocatie biedt plek aan veertien levensloopbestendige woningen. De woningen zijn op een zodanige manier ingedeeld dat verschillende doelgroepen worden bediend, zowel ouderen als gezinnen. De woningen zijn ontworpen met oog voor duurzaamheid en comfort, zodat de bewoners bewust kunnen genieten van hun woning in een kwalitatieve woonomgeving. De woningen zijn semi-betaalbaar en bevorderen daarmee de doorstroming op de woningmarkt van Borger.

PROJECT
Wonen aan de dorpsrand, op de overgang van het dorpslint naar het Drentse landschap

ADRES
Eeserstraat, Borger

OPDRACHTGEVER
Extenzo Groningen B.V.

DATA
Ontwerp: 2023