Beeldkwaliteitsplan achterzijde Poelestraat, Groningen

AAS Ontwerpt gebiedsontwikkeling herbestemmen gerealiseerd

PROJECT
Beeldkwaliteitsplan Poelestraat achterzijde, Groningen
Horeca, winkels en wonen

OPDRACHTGEVER
Dienst RO/EZ, gemeente Groningen

DATA
Start realisatie: 2006 – 2022