Gebiedsontwikkeling Leesten Oost fase 3 & 4, Zupthen

AAS Ontwerpt gebiedsontwikkeling wonen gerealiseerd

In opdracht van BPD Ontwikkeling BV heeft AAS Groningen voor het deelgebied Leesten Oost fase 3 en 4 het verkavelingsplan ontwikkeld. Het beeldkwaliteitsplan van de Gemeente Zutphen en SAB zijn als uitgangspunt gebruikt in dit plan.
In totaal worden er 79 woningen in fase 3 gerealiseerd. Deze woningen zijn onderverdeeld in  20 twee onder een kap woningen, 30 rijwoningen, 24 levensloopbestendige woningen en 5 vrijstaande woningen gerealiseerd. Fase 4 kent nog eens 29 woningen onderverdeeld in 16 twee-onder-een kap woningen, 11 rijwoningen en 2 vrijstaande woningen.

LOCATIE
Leesten Oost fase 3 en 4

PROGRAMMA
108 grondgebonden woningen onderverdeeld in rijwoningen, twee-onder-een kap woningen, levensloopbestendige- en vrijstaande woningen

OPDRACHTGEVER
BPD Ontwikkeling BV

REALISATIE
Ontwerp 2019
Oplevering 2020